Havarijné poistenie

Máme tu jeseň a s ňou spojené nepríjemné hmly. Takéto počasie vie byť veľmi nebezpečné ako pre šoférov, tak aj chodcov. Blíži sa zima a stmieva sa pomerne skoro. Neosvetlení chodci sa ľahko môžu stať obeťou dopravnej nehody. Na šoférov číha na cestách aj nebezpečenstvo v podobe stretu so zverou. Zrána ich môžu prekvapiť aj prízemné mrazy a teda možnosť dostať šmyk na ceste. Ako sa na cestách vyhnúť dopravnej nehode? Najbezpečnejšie je, ak budete jazdiť podľa platných dopravných predpisov, ale v nepriaznivom počasí budete musieť zvýšiť aj opatrnosť a jazdiť obozretnejšie. Ani to vám však nezaručí kilometre bez nehôd. Preto je dobré, aby ste si poistili svoje vozidlo voči možnej škode. Na to slúži práve havarijné poistenie. Je vhodné ho uzatvoriť cez portál Finermat.

Oplatí sa uzatvorenie havarijného poistenia cez online kalkulačku alebo sa stačí spoľahnúť na PZP?

Havarijné poisteniePovinné zmluvné poistenie vás neminie, ak ste majiteľom akéhokoľvek vozidla, ale v prípade kasko poistenia máte možnosť voľby. Ak vlastníte nové auto, väčšina odborníkov by vám určite radila, aby ste si ho poistili aj havarijne. Prípadne aby ste si pripoistili aspoň niektoré riziká. Predsa len, cena nového auta nebýva zanedbateľná, a ak by sa nejako poškodilo, je dobré si prepočítať cenu kasko poistenia, ktoré by vám pokrylo opravu. Skúste pozrieť aj na SKP. Z PZP totiž býva preplácaná len škoda, ktorú by ste spôsobili vy druhému vodičovi a opravu vášho vozidla by ste si museli hradiť z vlastnej peňaženky.

Ale aj v rámci havarijného poistenia nie je každá škoda krytá poisťovňou. Závisí to predovšetkým od toho, aké pripoistenia máte zahrnuté v poistke. Väčšina poisťovní síce poskytuje tzv. poistenie all-risk, čiže balík, v rámci ktorého máte zahrnuté poistenie všetkých základných rizík. To znamená, že jeho súčasťou je náhrada škody pri poškodení alebo zničení vozidla pri nehode, taktiež ale aj zapríčinené stretou so zverou, alebo aj živlami. Tiež si môžete zvoliť aj poistenie proti:

  • krádeži,
  • vandalizmu,
  • pripoistenie čelného skla,
  • poistenie batožiny.

A čo teda vám bude uhradené z PZP a čo z havarijného poistenia? Môžeme si to ukázať na pár príkladoch z praxe. Chceli ste zaparkovať auto do vašej garáže, no z nepozornosti ste nabúrali a poškodili ste si garážovú bránu. Havarijné poistenie by vám preplatilo škodu na aute, no poškodená brána už pôjde z vášho vrecka.

Kedy vám pomôže havarijné poistenie

Dajte si pozor na vysokú spoluúčasťMali ste nehodu a pri tom ste si zničili či poškodili batožinu a neviete, z ktorého poistenia očakávať plnenie? Jedine z havarijného, ale aj to len v prípade, že máte pripoistenú batožinu. Dajte si však pozor na to, čo všetko sa berie ako batožina, pretože napríklad audiovizuálna technika je zväčša vo výlukách. Iná situácia by nastala, ak by do vás niekto vrazil a tak vám spôsobil škodu na batožine. Vtedy by škoda bola preplatená z PZP vodiča, ktorý nehodu spôsobil.

Čiže pokiaľ ste nehodu zavinili vy, škoda bude hradená z vášho PZP druhému účastníkovi nehody. Škodu na vašom aute uhradí vaše havarijné poistenie. Ak by ste boli poškodený vy, škoda vám bude uhradená z PZP vinníka škodovej udalosti. Rovnako to platí nielen pri škode na vozidle, ale aj pri poškodení batožiny, pri úraze posádky auta, či smrti.

A poznáte GAP? Je to vlastne poistenie finančnej straty a uzatvára sa často ako doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Pri havarijnom poistení si volíte takzvanú spoluúčasť. Jej výška sa zväčša pohybuje v rozmedzí 5 – 10%. Spoluúčasť vlastne predstavuje čiastku, ktorú si zaplatíte za škodu z vlastného. Aby ste mohli dostať plnú sumu za škodu, je dobré mať poistenie GAP. To vám zaručí v podstate preplatenie spoluúčasti.

A existuje ešte jedna možnosť, ako by ste nemuseli platiť ani spoluúčasť. Ak máte hoci aj najlacnejšie havarijné poistenie cez kalkulačku a stali by ste sa účastníkom nehody, ktorú by ste však nezapríčinili, škodu na vašom aute si dáte preplatiť práve z neho. Následne požiadate, aby spoluúčasť bola vyplatená z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody.

Čo je to totálna škoda?

Odborníci radia, že ak máte nové vozidlo, určite sa ho oplatí havarijne poistiť. Poistka sa ale vraj už neoplatí pre auto, ktoré je staršie ako 10 rokov. Pri jazdených autách je však potrebné pozerať nielen na cenu vozidla, ale aj na vek a počet najazdených kilometrov. Poistenie starších áut nie je výhodné, pretože už malá škoda na takomto vozidle býva označená ako tzv. totálna škoda.

Totálnu škodu poisťovňa prehlási, ak sa už finančne neoplatí jeho oprava. Každá poisťovňa má pri tom stanovené iné limity, kedy vyhlási totálku. Pri starších autách ich cena vekom samozrejme klesá a preto aj pomerne malá škoda na ňom môže už byť prehlásená za totálnu.

Môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie?

Samozrejme. Poisťovňa sa tiež chráni voči špekulantom či nezodpovedným klientom a v poistných zmluvách má určite zakomponované výluky z poistenia. Aj keď tieto si môžu jednotlivé poisťovne stanoviť rôzne, s určitými výlukami sa stretnete v každej z nich.

Samozrejmosťou je, že poistené vozidlo  musí byť technicky spôsobilé pre prevádzku na ceste. Čiže by ste sa mali pravidelne podrobiť technickej kontrole a tiež v termínoch prezúvať pneumatiky. Škoda vám nemusí byť preplatená ani v tom prípade, ak ste pozabudli za poistenie zaplatiť. Nezabúdajte aj na to, že dopravnú nehodu musíte ohlásiť na polícii, a to v prípade ak sa ako účastníci nedohodnete na zavinení nehody, ak bol niekto pri nehode zranený alebo ak spôsobená škoda presahuje 1,5 násobok väčšej škody.

Odporúčame si teda spraviť online porovnanie havarijného poistenia kalkulačkou ceny v každej poisťovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *